Sportpistool Licht en Zwaar

Sportpistool licht
De kleinkaliberrevolver en het -pistool zijn meerschotswapens geschikt voor .22LR (5.6 mm) randvuurmunitie. De toegestane richtmiddelen zijn keep/korrel. Het wapen moet passen in een rechthoekige doos met inwendige afmetingen van 300 x 150 x 50 mm. Het maximale (ongeladen) gewicht is 1400 gram en de minimum trekkerdruk is 1000 gram. Er worden maximaal 5 patronen geladen. De schiethouding is vrijstaand en het wapen wordt met 1 hand vastgehouden. De afstand tot de schijf is 25 meter. De wedstrijd bestaat uit twee gedeelten: De eerste helft wordt geschoten op de internationale wedstrijdschijf voor pistool met ringen van 10 tot 1. De diameter van de 10-ring is 50 mm en die van de 1-ring 500 mm. De diameter van de zwarte roos is 200 mm. Er worden 35 schoten gedaan: 1 proefkaart van 5 schoten en 6 wedstrijdkaarten van elk 5 schoten. De tijdsduur voor elke kaart is 6 minuten. Het tweede gedeelte van de wedstrijd bestaat uit 35 schoten snelvuur. Geschoten wordt op z.g. klapschijven. Deze schijven staan voor elk schot 7 seconden weggedraaid en vervolgens 3 seconden met de schijf naar de schutter toe. De gebruikte schijf is de internationale snelvuurschijf, met ringen van 10 tot 5. De diameter van de 10-ring is 100 mm en die van de 5-ring 500 mm. Ook hier is er 1 proefserie van 5 schoten en 6 wedstrijdseries van 5 schoten elk.

Sportpistool zwaar
Hiervoor geldt ook dat het met een zwaarder kaliber verschoten wordt.

Discipline

Onder serieus beoefenen van de schietsport wordt verstaan het schieten van erkende disciplines volgens de daarvoor opgestelde regels.

Een aantal van die disciplines zijn:
Meesterkaart Licht en Zwaar
Sportpistool Licht en Zwaar
Falling Plates
Militair Pistool