Meesterkaart Licht en Zwaar

Meesterkaart licht
De kleinkaliberrevolver en het -pistool zijn meerschotswapens geschikt voor .22LR (5.6 mm) randvuurmunitie. De toegestane richtmiddelen zijn keep/korrel. Het wapen moet passen in een rechthoekige doos met inwendige afmetingen van 300 x 150 x 50 mm. Het maximale (ongeladen) gewicht is 1400 gram en de minimum trekkerdruk (het gewicht dat nodig is om de trekker over te halen) is 1000 gram. Er worden maximaal 5 patronen geladen. De kaart waar op geschoten wordt is de internationale wedstrijdschijf voor pistool met ringen van 10 tot 1. De diameter van de 10-ring is 50 mm en die van de 1-ring 500 mm. De diameter van de zwarte roos is 200 mm. De schiethouding is vrijstaand en het wapen wordt met 1 hand vastgehouden. De afstand tot de schijf is 25 meter. De schietdiscipline (KNSA Meesterscherpschutter of Meesterkaart) bestaat uit 10 proefschoten en 40 wedstrijdschoten. Een wedstrijd bestaat uit 2 keer 5 proefschoten en 8 keer 5 wedstrijdschoten. Elke serie duurt maximaal 6 minuten bestaande uit een schiettijd van 5 min en 1 min voorbereidingstijd incl. het laden.

Meesterkaart zwaar
Het verschil met meesterkaart licht is dat het kaliber zwaarder is en de trekkerdruk moet minimaal 1360 gr. zijn.

Discipline

Onder serieus beoefenen van de schietsport wordt verstaan het schieten van erkende disciplines volgens de daarvoor opgestelde regels.

Een aantal van die disciplines zijn:
Meesterkaart Licht en Zwaar
Sportpistool Licht en Zwaar
Falling Plates
Militair Pistool